Takk for din henvendelse. Saken blir behandlet av BundeByggs ettermarkedsavdeling.

Kundeopplysninger

REKLAMASJONSPORTAL FOR DRIFTSPERSONELL OG ANDRE BRUKERE AV NÆRINGSBYGG

Prosjektopplysninger

Reklamasjonsopplysninger

Last opp fil (er)

Hva er en reklamasjon?

Før en reklamasjon sendes er det svært viktig at man setter seg godt inn i informasjonen i brukerhåndboken/FDV. 1-årsbefaringen er til for å avdekke bygg-tekniske feil og mangler som har oppstått etter overtakelse av leiligheten, og som ikke ligger innenfor toleransenivå hva gjelder gjeldende forskriftskrav. Etter signering av overtakelsesprotokoll er utført av kjøper, vil all risiko hva gjelder overflater og inventar overføres til kjøperen. Fra det tidspunkt leiligheten er overtatt vil reklamasjonstiden begynne å løpe. En reklamasjon gjelder hovedsakelig skjulte feil og mangler, samt av funksjonalitet av strøm.

Det kan ofte være vanskelig å vite hva som er en berettiget reklamasjon og hva som ikke er det. For å redusere antall henvendelser har vi gjengitt de mest vanlige "reklamasjonene" som ikke er berettiget.

  • Justering av kjøkkenskapdører, hengsler, etc. Disse justerer man enkelt selv ved behov, hvilket inngår i et normalt vedlikehold
  • Defekte lyspærer må man bytte selv
  • Løse skruer på dørhåndtak, låser, smøring av løser og dører som knirker
  • Tørkesprekker og sprekker som er en følge av naturlig krymping i og mellom materialer og omfatter sprekker på vegger og tak
  • Hakk eller skader i parkett, benkeplater og andre overflater som ikke er oppført som mangel i overtakelsesprotokollen
  • Øvrige avtaler som TV/Internett. Beboer oppfordres til å selv kontakte leverandør
  • Øvrige spørsmål og henvendelser rundt bygget bes rettet til styret i sameiet, som sitter på all nødvendig informasjon vedrørende drift og vedlikehold.