Takk for din henvendelse. Saken blir behandlet av BundeByggs ettermarkedsavdeling.

Leilighetsdetaljer

REKLAMASJONSPORTAL FOR KJØPERE AV LEILIGHETER I BOLIGPROSJEKTER

Reklamasjonsopplysninger

Last opp fil (er)

Hva er en reklamasjon?

Før en reklamasjon sendes er det svært viktig at man setter seg godt inn i informasjonen i brukerhåndboken/FDV. Etter signering av overtakelsesprotokoll, vil all risiko hva gjelder overflater og inventar overføres til kjøperen. Fra det tidspunkt leiligheten er overtatt vil reklamasjonstiden begynne å løpe. En reklamasjon gjelder hovedsakelig skjulte feil og mangler, samt av funksjonalitet av strøm.

Det gjøres oppmerksom på at hvis det ved en eventuell befaring av reklamert forhold konkluderes med at det ikke foreligger grunnlag for reklamasjon, vil den enkelte seksjonseier kunne bli fakturert for oppmøte.

Det kan være vanskelig å vite hva som er en berettiget reklamasjon og hva som ikke er det. For å redusere antall henvendelser har vi gjengitt de mest vanlige "reklamasjonene" som ikke er berettiget.

 • Defekte lyspærer må man bytte selv.
 • Problem med sluk. Vannlåsen til sluk på badet må rengjøres.
 • Skader som oppstår på grunn av uforsvarlig eller feil bruk.
 • Termisk sprekk i glass. Dette kan f.eks. skyldes bruk av innvendig/utvending persienne/ markise, samt andre faktorer som medfører stor forskjell i overflatetemperatur på glasset.
 • Justering av kjøkkenskapdører, hengsler, etc. Disse justerer man enkelt selv ved behov, hvilket inngår i et normalt vedlikehold. Hengslene kan ved behov justeres i tre retninger med en vanlig skrutrekker. Ved behov kan bevegelige deler som hengsler godt smøres med silikonspray.
 • Hakk eller skader i parkett, benkeplater og andre overflater som ikke er oppført som mangel i overtakelsesprotokollen.
 • Tørkesprekker og sprekker som er en følge av naturlig krymping i og mellom materialer og omfatter sprekker på vegger og tak.
 • Naturlig parkett kan få merker av stiletthæler. Sand og grus under skoene kan også lage små sår i overflaten som gjør at vannet lettere trenger inn, i tillegg til at det kan bli stygge riper.
 • Beskjeden knirk i parkettgulvet som ikke er konsekvent gjennom hele året. Dette er antageligvis naturlig ettersom tregulv er laget av levende materialer som beveger seg etter temperatur og luftfuktighet. For å forhindre eller redusere muligheten for slike fuktavhengige forandringer, anbefaler vi at man passer på luftfuktigheten. Relativ luftfuktighet måles enkelt ved bruk av hygrometer.
 • Jevnt fordelt varme. Termostaten styrer romtemperaturen på badet. Det vil ikke være en jevnt fordelt varme over hele gulvet. Termostaten er basert på badets romtemperatur, med andre ord hvilken temperatur luften i rommet har (ikke gulvtemperatur).
 • TV/internett har sluttet å fungere. Beboer oppfordres til å selv kontakte leverandør.
 • Løse skruer på dørhåndtak, låser, smøring av dører og låser som knirker osv.
 • Øvrige spørsmål og henvendelser rundt bygget bes rettet til styret i sameiet, som sitter på all nødvendig informasjon vedrørende drift og vedlikehold.